110 år med vannkraft, 100 år med forskning innen fornybar energi og 30 år med vindkraft, gir et bilde på hvor Norge som energinasjon står.

Med NTE og Trønderenergi i spissen, og bygging av Europas største vindpark på Fosen, vil Midt-Norge ble bli en betydelig energiregion.

Samtidig med dette må vi utvikle de muligheter anvendelsen av ny fornybar energi representerer.

Under SNF sitt frokostmøte på Frosta 20. november, fikk vi presentert spennende tanker både i forhold til fremtidsrettede havneløsninger og hvordan neste generasjon hurtigbåter for persontrafikk kan utvikles med nye energiløsninger. I 2015 bygde Selfa Arctic verdens første elektriske fiskebåt. Hvordan denne teknologien kan tas i bruk for hurtigbåttrafikken, er spennende.

Trondheimsfjorden er utpekt og godkjent som testfasilitet for autonome (førerløse) båter. Dette bør også gi muligheter for å kunne teste ut nye energiløsninger for fremtidens passasjer og hurtigbåter. Spesielt kan man se for seg at strekningen Trondheim – Frosta er god egnet for å teste ut elektriske hydrofoilbåter .

Vi bygger gode og effektive arbeidsmarkedsregioner gjennom effektive transportløsninger. Vi kan i større grad enn i dag ta i bruk Trondheimsfjorden som transportetappe både for turister og pendlere.