Bioøkonomi i «det grønne skiftet»

Alle har et ansvar for sikre at vi utvikler en bærekraftig ressursforvaltning og et landbruk som gis ny kunnskap for en god og forsvarlig matproduksjon.

Stjørdal har hatt, og skal fortsatt ha en viktig posisjon i denne forbindelse. Nibio og Biforsk Midt-Norge med sin forskningsstasjon på Kvithamar har siden 1923 hatt en viktig betydning for den kunnskap som ligger til grunn for hvordan vi i dag produserer og forvalter våre landbruksareal. Dette er et eksempel på hvordan forskningen og næringen går hånd i hånd.

SNF vil gi Stjørdal Kommune honnør for at de gjennom sitt oppkjøp av forskningsstasjonen på Kvithamar sikrer både eiendommen og forsøksarealene. Her strekker kommunene ut en hånd til forskningsmiljøene og spesielt NIBIO, til fortsatt satsing i Stjørdal. Forsøksfeltene for jord og planter på Kvithamar ble opparbeidet i etterkrigsårene og representerer en kunnskapsbase, som kommunen nå sikrer.

Dette kunnskapsgrunnlaget er viktig for norsk landbruk og for Stjørdal som et kunnskapssenter for bioøkonomi og en bærekraftig ressursbruk.

Stjørdal Næringsforum ser frem mot de muligheter kommunens oppkjøp av Kvithamar representer.

Kvithamar. Bilde: Bladet.