Fokus på verdikjeden i skogen under industriseminar i Selbu

Viktige treindustribedrifter i Midt Norge som Kjeldstad Trelast og SelbuHus Industrier stilte opp som vertskap da Ifea Region Midt Norge og Automatiserinsgnettverket arrangerte sitt industriseminar i Selbu.

Seminaret tok for seg sentrale eksempler på digitalisering og automatisering i verdikjeden fra skogen til ferdige produkter, med aktuelle eksempler fra egen produksjon. Tittelen FRA TØMMER TIL FERDIG HUS ble på beste måte fylt med faglig innhold for deltakerne fra bedriftene i Midt Norge. Fyldige omvisninger i produksjoenen både hos Kjeldstad Trelast og SelbuHus satte prikken over i-en i så måte.

Bedriftene viste at med hjelp av automatisering har de effektivisert produksjonene, og skaper moderne produkter av høy kvalitet.

Automatiseringsnettverket er takknemlige for å få komme på besøk og få en innsikt i produksjonene.

Omvisning hos Kjeldstad Trelast

Selbuhus Industrier

Ole Hartvig Bakke, Allskog