Ny sentrumsplan for et levende sentrum!

Hvordan tar vi sentrum i bruk, og hvordan tar den nye sentrumsplanen høyde for en byutvikling hvor vekst, trivsel og miljø går hånd i hånd?

Vi ønsker oss et levende sentrum, og i Stjørdal har vi de beste forutsetninger for at handel, trivsel og opplevelser blir unike kjennetegn for vårt sentrum. Her skiller Stjørdal seg ut fra andre bysentrum i Trøndelag. Samtidig som at vi gjør en god handel, blir vi med barna for å leke i Kimenparken, går på kafé, eller på en god konsert.

Valgene er mange og det er opp til oss selv å nyte den trivsel og atmosfære vi bygger i sentrum. I denne utviklingen må vi bidra til at alle våre elementer som en park, et bytorg, og ei gågate tas i bruk og blir levende lunger for et attraktivt handelssentrum.

Politikerne i Stjørdal har denne uke fått fremlagt høringsforslaget for ny sentrumsplan. Et forslag som tar høyde for et økt bygningsvolum på 25%, og en sentrumsutvikling som skal ivareta gode bokvaliteter og gode byrom.

SNF imøteser en sentrumsplan som legger til rette for et levende sentrum som gjør oss unike og attraktive som et handels- og kultursentrum.