Årsskifte og grønt skifte!

Årsskifte og grønt skifte!

Fortsatt står det grønne skiftet på dagsordenen og i statsministerens nyttårstale sa hun at nordmenn må forberede seg på en ny fremtid hvor veksten må skje i grønne og klimavennlige næringer.

I 1987 definerte Brundtlandkommisjonen bærekraftig utvikling som «En utvikling som ivaretar den nåværende generasjons behov uten å ødelegge muligheten for kommende generasjoner å få tilfredsstilt sine behov».

Dette er grunnlaget for hvordan vi utvikler vårt lokalsamfunn, og hvordan vi gjennom våre holdninger har en bevist adferd som skaper et marked og konkurransekraft for miljøvennlige løsninger.

Bedriftene jobber hver dag med å forbedre kvaliteten og miljøprestasjonen i sin produksjon og produktutvikling. Nye og miljøeffektive produkter og tjenester er avhengig av oss som kunde. Miljøbeviste kunder, enten det er kommunen eller private, er den viktigste premissgiver og stimulans for en grønn linje i næringslivet og økonomien. De offentlige innkjøpene må gå foran og gi konkurransefortrinn til de produkter og tjenester som representerer de beste miljøprestasjonene.

Enten vi snakker om et GRØNT SKIFTE eller en GRØNN OMSTILLING, så er det den grønne hverdagen som gjelder.

SNF skal sammen med sine vertskommuner bidra til å rette et fokus på grønne innkjøp og hvordan dette bidrar til miljøvennlig utvikling og skaper grunnlaget for grønne innovasjoner.