Gi oss et FORSPRANG…

..kan vi høre fra lekeplassen. Men midt opp i tidenes OL, sett med norsk øyne, lærer vi at et FORSPRANG ikke er noe du blir gitt men som du må ta. De forutsetninger du har blir først et FORSPRANG når du selv jobber med detaljene og støtteapparatet er optimalt.

Stjørdal har unike forutsetninger som et kommunikasjonsknutepunkt i Midt-Norge og en sentral posisjon i byggingen av et samlet Trøndelag og en Trondheimsregion i vekst. Morgendagens transport og infrastrukturløsninger skal utvikles og gir Stjørdal spennende potensialer.

Det foreligger konkrete planer for en Hell Arena som testarena for fremtidens biler og transportløsninger, Trondheimsfjorden som testarena for førerløse båter og Trondheims Lufthavn Værnes som en grønn flyplass. Alt dette representerer spennende potensialer for Stjørdal som kommunikasjonsknutepunkt for fremtidens bil, båt og flytrafikk. Denne posisjonen må vi selv ta gjennom å legge til rette for at test og utviklingsarenaer kan utvikles og representere viktige næringspotensialer både for en teknologi-, industri-, og transportbransje.

Årets FORSPRANG-konferanse arrangeres den 3.oktober. Da skal våre potensialer som et kommunikasjonsknutepunkt og som en attraktiv næringsregion, settes på dagsorden. Da ønskes både utøvere og støtteapparatet velkommen.