Ringvirkninger gir velferd

Å skape for å dele – er mere enn et politisk slagord.
Det er en viktig realitet og forutsetning for vår velferdsmodell. Vi må ha en bevissthet i forhold hvordan verdier skapes og til de ringvirkninger som lønnsomme bedrifter gir.  Sammenhengen mellom verdiskaping i næringslivet og finansieringen av velferden gjennom sysselsetting
og skattebidraget fra bedriftene er forhold vi må ha en bevissthet til enten som politikker, bedriftsleder, eller alle oss andre.

I denne uken leste vi om DnB sitt besøk hos Meråker Kjøtt. DnB med sin beregningsmodell, «Ringvirkninger», viste oss at i 2016 representerte norske bedrifter 1 350 mrd. kr i verdiskaping og 475 mrd. i person- og selskapsskatt. Link til DnB ringvirkninger her.

Modellen viser at en bedrift med omkring 40 ansatte
bidrar med omkring 10 millioner i form av skatter som eksempelvis finansierer 3 sykepleier, 9 årsverk i politiet, 9 lærere og 7 foreldrepermisjoner. Dette viser viktige sammenhenger som vi ikke skal ta for gitt.

Å legge til rette for lønnsomme bedrifter, og å gi de seriøse bedriftene et fortinn gjennom å bekjempe svart økonomi er en av flere viktige oppgaver i denne forbindelse.