Engasjement gjennom involvering

Det er ingen nyhet at SNFs viktigste oppdrag er å jobbe for våre medlemsbedrifter gjennom involvering og engasjement, og ved dette sette viktige næringspolitiske saker på dagsorden. Uansett er det viktig at vi ved å være tett på bedriftene, sikrer at man jobber med de riktige sakene.

SNF skal fortsette å skape gode og spennende møteplasser både mellom bedriftene, mellom skole/kunnskapssektor og bedriftene, og mellom politikk og næring.

Alt dette var spørsmål som ble diskutert under SNF sitt årsmøte i denne uken. Hvordan SNF som medlemsorganisasjon skal bidra til at næringslivet i Stjørdals- og Værnesregionen har gode vekst og utviklingsvilkår, og hvordan vi som region fremstår som attraktiv både for rekruttering av arbeidskraft og etablering av nye bedrifter.

SNF har allerede inngått samarbeidsavtaler med Frosta og Stjørdal kommune. Nå har også kommunestyret i
Meråker besluttet å inngå et samarbeid. SNF ser frem til å bidra til et godt næringsklima til beste for bedriftene i
Frosta, Meråker og Stjørdal.