Utdanningsvalg for fremtiden

Vi tar valg som får konsekvenser for egen og andres fremtid. For de unge som velger seg høyere utdanning, får det valget de gjør en konsekvens for dem selv og for et arbeidsliv som er avhengig av kompetent arbeidskraft. Søndag er det søknadsfrist, og ekspertene sier at de tryggeste yrkesretningene er helse, teknologi og IT, fagbrev og lærer. Utdanningsdirektør i NHO, Are Turmo sier at hvis en velger ingeniøryrket, er det bygg-, elektro- og industrifag som gjelder.

Årlig kommer det ca. 15 000 nye studenter til Trøndelag, og Nord Universitet på Stjørdal tar imot ca. 300.  Stjørdal som universitetsby med et Nord Universitet og med sin nærhet til Trondheim, representerer et viktig potensial. Ikke bare har Stjørdal muligheten til å ta en nasjonal posisjon i forhold til trafikkopplæring hvor Nord Universitet, Ole Vig vgs. og trafikkskolene på Stjørdal sammen blir den viktigste drivkraften. Vår nærhet til Trondheim og NTNU gir en unik tilgang til den nyeste kunnskapen for innovasjon og nyskaping. Utdanningssektoren skal levere fremtidens kompetanse til arbeidslivet. Da må arbeidslivet vise ungdommene de spennende arbeidsplasser man har å tilby. Da vil utdanningsvalgene også bli bedre. – ju –