Stjørdal – en universitetsby for fremtiden!

Det pågår diskusjoner omkring universitetsstrukturen i landet, og Nord Universitetet har fått spesiell oppmerksomhet i det siste. Dilemmaet er tydelig.
I hvilken grad skal universitetene være en del av de regionale innovasjons- og utviklingsmiljøene, sett i forhold til å levere vitenskapelige publikasjoner og doktorgrader med internasjonal oppmerksomhet.

Vi som ivrer for effektive utviklingsmiljøer som gjør regionene konkurransedyktig også i et internasjonalt perspektiv, ser opplagt betydningen av universitetene som en del av de innovative kunnskapsmiljøene og som gir kunnskapsdrevet utvikling.

Hva som er den beste strukturen for Nord Universitet hvor man både skal levere på det vitenskapelige nivået og ha en utløsende effekt for innovasjon
og utvikling, kan være vanskelig å gi svaret på.

Uansett må vi forvente at det legges vekt på å ha et tilgjengelig og attraktivt tilbud, og at beliggenhet
har betydning.

Nord universitet på Stjørdal har hatt en positiv utvikling etter at fusjonen var et faktum. Antall ansatte har økt betraktelig, samtidig som kompetanseheving og etablering av nye studier har ført til økt forskningskraft og større faglig bredde. Studenttallet er mer enn doblet, og studiested Stjørdal huser nå over 700 studenter. Den største økningen ser vi på samlingsbaserte studier, der etablering av Master in Business Administration (MBA) på Stjørdal har svært god søkertilgang. Studenttallet er ventet å øke ytterligere i årene framover med utvidelse av eksisterende studier og etablering av nye.

Ellers har Stjørdal i mange år hatt et sterkt nasjonalt fagmiljø innen trafikkfag, og fremstår i dag som et fremoverlent og spennende fagmiljø nasjonen er avhengig av for utdanning og forskning innen det trafikkfaglige området. Fagmiljøet har over tid utviklet seg fra å være et undervisningsmiljø til også
å omfatte forskning innen transport- og trafikkfag og som er styrket etter fusjonen.

Denne utviklingen er en bekreftelse på at Stjørdal med sin beliggenhet i nærheten av flyplass, Trondheim, og midt i landet, oppleves som attraktiv for både studentene og for FoU og lærekreftene.

-ju-

Bildet er lånt fra Nord Universitet sin hjemmeside.