Næringslivet – et viktig bidrag til vår helse og omsorg!

Enten vi skal holde oss i god fysisk form, forebygge mot helseplager, pleie, rehabilitering eller omsorg i hjemmet eller på institusjon, eller det skal utvikles nye helseteknologier, spiller næringslivet en viktig rolle sammen med det offentlige Norge.

«Helse og Omsorg» er etablert som nytt bransjeforum i SNF. Her har bedriftene som leverer helse- og omsorgstjenester i hele Værnesregionen samlet seg. Både for å utveksle erfaringer og for en samlet synliggjøring av det de representerer for et godt og forutsigbart helse- og omsorgstilbud i et samspill mellom privat og offentlig sektor

Menon Economics har i 2018, sammen med toneangivende aktører inne helsenæringen, utarbeidet er rapport som beskriver helsenæringens verdi og samfunnsbidrag.

NHO Service og Handel, er en av flere aktører som har deltatt. De viser blant annet til at

praktiseringen av offentlige innkjøp innenfor sektoren, ikke stimulerer godt nok til innovasjon, at ideell sektor favoriseres på bekostning av privat sektor, og at tjenester som utføres av private tas tilbake i offentlig regi.

 

I forbindelse med etableringen av det nye helsehuset vil Stjørdal og Værnesregionen videreutvikle helse- og omsorgstilbudet i samarbeid med private bedrifter. Her har man allerede gjort seg gode erfaringer i et samarbeid med blant andre Meråker Kurbad og Nevropsykologen.

Alle vet vi at behovet for helse- og omsorgstjenester øker. En utvikling vi best møter i et nært samspill mellom bedriftene, kommune, fylke og stat.

Den verdiskaping og det samfunnsbidrag næringslivet representerer, kan ha avgjørende betydning og vi ser frem til at vi Værnesregionen etablerer en sterk samhandlingsstruktur mellom privat og offentlig sektor til beste for vår helse og omsorg!

-ju-