Næringsforeningen i Værnesregionen

Visjonen gir en retning for det utviklingsmål vi ønsker for vår regionen. Skal vi lykkes trengs sterke samarbeidsstrukturer både innen politikk, offentlige tjenestetilbud og næringsutvikling.

Stjørdal Næringsforum ønsker å ta en aktiv rolle og posisjon i hele regionen. Spesielt for en samhandling på tvers av kommunegrensene, som fører til at vilkårene og potensialene for næringsutvikling styrkes. Sterke regionsamarbeid i kombinasjon med lokalt engasjement er en viktig forutsetning, også for næringsutviklingen.

Værnesregionen, «fra fjord til fjell», er en av Trøndelags meste spennende næringsområder med et stort potensial. Vår beliggenhet midt i Trøndelag og i en Trondheimsregion, gjør ikke potensialet mindre.

En når gjerne til topps ved å sette mål og samarbeide!

På vårt årsmøte den 20. mars, legger styret frem forslag om at Stjørdal Næringsforum endrer navn til Næringsforeningen i Værnesregionen.

Velkommen!  -ju