Fosvarskonferansen 2019

Næringsforeningen i Værnesregionen, som del av Næringsalliansen i Trøndelag inviterer til Forsvarskonferansen 2019!

Forsvarsforum Trøndelag i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Fylkesmannen i Trøndelag, Norges Forsvarsforening og Næringsalliansen i Trøndelag, arrangerer Forsvarskonferansen Midt-Norge 5 juni 2019. Forumet har som målsetting å arbeide for en sterk region der næringsliv, det offentlige Trøndelag og Forsvaret kan hente ut synergier og dra nytte av hverandre.

https://www.nitr.no/no/Moter/e088d439-aa05-3dae-a218-5ca623194ef3