Arealplan Frosta

Endelig foreligger den etterlengtede arealplan for Frosta og er klar til behandling. På møtet 28. november presenterte ordfører Trine Haug planen, og det kom en rekke gode innspill til den behandlingen i kommunestyret som er tirsdag 29. nov. Planen vil bli lagt ut med en høringsfrist medio januar 2017.

SNF Frosta planlegger en felles høringsuttalelse og vil komme tilbake med en dato for en samling i desember. I tillegg kan (og bør) de som har innspill også levere disse til høringsrunden

INNSPILL TIL AREALPLAN FRA NÆRINGSLIVET

 

 

KLIKK HER FOR Å SE SAKSFRAMLEGG

KLIKK HER FOR Å SE KART