Bygg og anlegg

Stjørdal vokser – vi arbeider for fortsatt sunn vekst og ryddige lokale rammevilkår for bransjen.

Vi representerer bransjen på aktuelle arenaer, som byggebørs, samt lokale og regionale arbeidsutvalg i samarbeid med offentlige aktører.  Vi tar pulsen på marked og aktiviteter, og er aktiv bransjemedspiller i forutsigbarehet rundt lokale utbyggingsavtaler.

Vi er en bidragsyter til større byggeprosjekter og aktiviteter i kommunen. I samarbeid med Stjørdal kommune, har vi forberedt, og aktivt deltatt i stiftelsen av utviklingsselskapet for kulturhus i Stjørdal. Sammen med lokalt næringsliv har vi bidratt med midler og tiltak til igangsettelse av aktiviteter som er en utløsende faktor for flere prosjekter til bransjen, bl.a. i forbindelse med samferdsel og kommuikasjon, som E6 og  forskuddtering av havnekrysset.