Bygg og anlegg

Stjørdal vokser – vi arbeider for fortsatt sunn vekst og ryddige lokale rammevilkår for bransjen.

Vi representerer bransjen på aktuelle arenaer, som byggebørs, samt lokale og regionale arbeidsutvalg i samarbeid med offentlige aktører.  Vi tar pulsen på marked og aktiviteter, og er aktiv bransjemedspiller i forutsigbarehet rundt lokale utbyggingsavtaler.

Vi er en bidragsyter til større byggeprosjekter og aktiviteter i kommunen. I samarbeid med Stjørdal kommune, har vi forberedt, og aktivt deltatt i stiftelsen av utviklingsselskapet for kulturhus i Stjørdal. Sammen med lokalt næringsliv har vi bidratt med midler og tiltak til igangsettelse av aktiviteter som er en utløsende faktor for flere prosjekter til bransjen, bl.a. i forbindelse med samferdsel og kommuikasjon, som E6 og  forskuddtering av havnekrysset.

Fagrådsleder: Knut Tore Skjerve, Norconsult AS
Fagrådsstyre: Tor Stamnes, Prosjektutvikling Midt-Norge AS

Jon Reidar Halle, Br. Halle AS

Jon Gunnar Minde, Arkideco AS

Hans Helgesen, Prosjektutvikling Midt-Norge AS

Sekretær/koordinator: Jon Uthus, Stjørdal Næringsforum