Handel

Stjørdals viktigste HANDELSnettverk for samarbeid i sentrum!

• Koordinerer samarbeidstiltak og møter for næringen
• Arbeider for gode rammevilkår – forutsigbarhet i åpningstider hele året
• Representerer og ivaretar næringen i høringer og ulike komiteer
• Deltar aktivt i arbeid med planer for sentrum, ny E6/E14, kulturhus, parkering m.m., politisk og administrativ kontakt
• Arrangerer møter 6 – 7 ganger i året der alle SNF-medlemmer inviteres
• Koordinerer julegate (mørketidsbelysning) og blomster i sentrum
• Markedsfører næringslivet i Stjørdal

Fagrådsleder: Sonja Aasvang – Duetten
Fagrådsstyre: Hugo Dønjar – Torgkvartalet Kjøpesenter
Ted Mathisen – Hos Oss Café
Sekretær/koordinator: Odd Petter Haugseth, Næringsforeningen i Værnesregionen