Industri

En samarbeidsarena for industriell virksomhet i Stjørdal

Vi har over flere år jobbet med prosjektet Automatisering i industrien. Et nettverksprosjetk for å bedre konkurranseevnen i norsk industri. Netterket har i dag ca 35 medlemsbedrifter og Jonas Hagerup er prosjektleder. Forøvrig markedsfører vi nyheter fra industrien som nye prosjekter kobler medlemmer til nye ideer og representerer næringa på ulike arenaer.

Fagrådsstyre: Thor Kleven, Kleven Consult – Per Vikaune, Vikaune Fabrikker as – Halvard Andresen, HaaB as – Lars Strøm, Proneo
Sekretær/koordinator: Jon Uthus, Stjørdal Næringsforum