Kultur og kreative næringer

Vi skal synliggjøre  kultur- og kreative næringer i Stjørdal. 

Aktørene som tilhører bransjen kultur og kreative næringer favner vidt, bl.a. annonse- og reklamevirksomhet, arkitektur, bøker, aviser, blader, design, film, foto, video, media, musikk, utøvende kunst, tv, radio, bibliotek, kommunens kultursektor og museum.

Fagråd KKNs  AKTIVITETER for Kunnskap –  Kultur  –  Nettverksbygging.

Fagrådsstyre: Stein Larsen – Bright Norway
Sølvi Janne Dahlen Lauvsnes – Stjørdal museum Værnes & Bergkunstmuseet
Jomar Ertsgaard – Kimen Kulturhus
Sekretær/koordinator: Odd Petter Haugseth, Stjørdal Næringsforum