Landbruk

Vi skal SYNLIGGJØRE  Landbruket i Stjørdal

Saker vi har jobbet med:

1. Arealplan for Stjørdal, innspill

2. Prising av matjord og dialogen med utbyggere, særlig fokus på vegbygging

3. Fjerning av Inon- områdene. Disse fører til reduksjon av verdiskapinga i skogbruket. gjennomslag for saken

4. Informasjon og profilering av landbruket i Stjørdal