Olje og gass

Innenfor  Olje & gass  har vi i 2013 hatt «Leverandørutviklingsprosjektet» som satsingsområde. Prosjektleder Susanne Brynhildsen, Proneo i samarbeid med Torstein Mørseth, SNF se også prosjekter. Prosjektet ble ikke videreført.

Fagrådsstyre: Inge Brandsæter, Statoil ASA
Sekretær/koordinator: Torstein Mørseth, Stjørdal Næringsforum