Hva er SNF Frosta?

SNF Frosta har hatt et aktivt år i 2016. det er arrangert 6 frokostmøte, vi har etablert faste møter med ordfører og rådmann, vi har levert en omfattende innspill til arealplan for Frosta og  gjennomført en byggesaksundersøkelse.

Fagrådsgruppa med leder Gustav Myraune har sammen med ledelsen i SNF planlagt 5 – 6 frokostmøter i 2018 med aktuelle temaer, fortsette den gode dialogen med Frosta kommune og være et talerør for næringslivet i næringssaker. Vi tar gjerne imot innspill til tema og saker som bør belyses.

SNF Prosjektleder: Jon Uthus

Det er pr 8.august 27 medlemmer på Frosta – klikk her for å se oversikten

Fagrådsstyret består av:

Styreleder Gustav Myraune, Myraune Utvikling AS
Styremedlemmer
  • Jan Lutdal, QBE
  • Kirsten Fossli, Fossli AS
  • Stein Ola Stene, Orsand Camping / Stene Tømrerservice