Nyheter

Utdanningsvalg for fremtiden

Vi tar valg som får konsekvenser for egen og andres fremtid. For de unge som velger seg høyere utdanning, får det valget de gjør en konsekven Les mer

Engasjement gjennom involvering

Det er ingen nyhet at SNFs viktigste oppdrag er å jobbe for våre medlemsbedrifter gjennom involvering og engasjement, og ved dette sette viktig Les mer

Digitale hverdager

Fra vi står opp om morgenen til vi legger oss om kvelden, omgir vi oss med digitale løsninger. Dette er vår hverdag og faller seg helt naturli Les mer

Gi oss et FORSPRANG…

..kan vi høre fra lekeplassen. Men midt opp i tidenes OL, sett med norsk øyne, lærer vi at et FORSPRANG ikke er noe du blir gitt men som du m Les mer

Ringvirkninger gir velferd

Å skape for å dele – er mere enn et politisk slagord. Det er en viktig realitet og forutsetning for vår velferdsmodell. Vi må ha en bevisst Les mer

Næringsvennlig kommune

Innovasjon Norge har etablert en veileder og verktøy for hva som kjennetegner en næringsvennlig kommune og hvordan kommunen gjennom sine tjenes Les mer

Verdiskaping og jobbskaping

I uken vi har lagt bak oss har vi sett nærings- og samfunnstopper møtes under NHO årskonferanse i hovedstaden under temaet «Verdien av arbeid Les mer