Medlemsfordeler

VELKOMMEN SOM MEDLEM

STJØRDAL NÆRINGSFORUM (SNF)  er en medlemsorganisasjon  med 2,6 årsverk og ble stiftet i 1990. Organisasjonen består av tre medarbeidere med komplementær kompetanse på reiseliv, kurs/ konferanser, arrangement, administrasjon, næringsutvikling, næringspolitikk, rådgivning, markedsføring, service, kommunikasjon, nettverksbygging ol. SNF Frosta er en del av SNF

Vi finansieres av medlemskontingent,  prosjektledese og salg av tjenester. Vi har i dag vel 290 medlemsbedrifter, og en omsetning på ca 4,8 millioner kr.

Vår visjon er å være: EN KRAFT FOR ET STERKT NÆRINGSLIV

Som medlem i Stjørdal Næringsforum får du:

  • En toveis kanal mellom næringslivet og offentlig forvaltning
  • En møteplass for nettverksbygging
  • Frokostmøter, medlemsarrangement, innovasjonslunsjer, nettverkstreff og fagmøter med variert innhold. Totalt arrangerer vi ca 50 møter i året
  • Felles påvirkning av rammebetingelser
  • En lokal næringspolitisk aktør med slagkraft
  • Mulighet for deltagelse i fagrådene; industri, bygg & anlegg, handel, reiseliv, olje & gass og kultur og kreative næringer og landbruk
  • Presentert nyheter om din bedrift i fast spalte i Stjørdalens Blad, vår webside og Facebook
  • Gratis risikovurdering fra Arntzen de Besche Advokatfima AS, kontakt Andre Michaelsen
  • Gode rabatter på alle arrangement i regi av Stjørdal Næringsforum

Vi samarbeider med Stjørdal kommune, andre næringsforeninger, FoU – institusjoner og ulike offentlige instanser. Vi ser aksen Orkanger – Frosta som vårt viktigste regionale utviklings- og samarbeidsområde.

Medlemskapet løper automatisk frem til skriftlig utmelding, innen 1. måned før medlemsperiodens utløp. Årlig medlemsperiode løper fra 01.06 til 31.05.

Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon, eller hvis du kan tenkte deg et bedriftsbesøk.

60% av våre medlemsbedrifter har mindre enn 6 ansatte, 11,2 % 6 – 9 ansatte og 8,8 % er mellom 10 og 19 ansatte. 5,8% har over 50 ansatte

Medlemskontigent 2017/2018. Gjelder fra 01.-06.2017
Ved innmelding i et allerede påbegynt medlemsår faktureres kun resterende måneder av medlemsåret, og du får ny faktura i juni for neste medlemsår.

Antall årsverk                                              

2017 – 2018

0 – 2 årsverk                                        

 2 260,-

3 – 5 årsverk                                        

3 220,-

6 – 9 årsverk                                        

 5 110,-

10 – 19 årsverk                                    

 9 710,-

20 – 50 årsverk                                 

14 440,-

Over 50 årsverk                                

19 120,-

Frivillige lag, kultur, idrettslag og personlige medlemmer    

    1 450,-

Interesseorganisasjoner

 3 220,-

Pensjonister

740,-

Personlige medlemmer som er tilknyttet næringslivet eller andre nøkkelpersoner som vi vurderer som viktige for næringslivet i Stjørdal.
Personlig medlemskap tilbys kun unntaksvis.

Lag og foreninger som ikke kommer inn under frivillighetsarbeid/kultur /idrett betraktes som kommersielle foreninger/interesseorganisasjoner

Pensjonister med tidligere medlemskap i SNF

Det gis 50% rabatt første år for enkeltmannsforetak og gründere

Ungdomsbedrifter betaler kr 200,-