Medlemsfordeler

VELKOMMEN SOM MEDLEM

STJØRDAL NÆRINGSFORUM (SNF) er en medlemsorganisasjon med 2,6 årsverk og ble stiftet i 1990. Organisasjonen består av tre medarbeidere med komplementær kompetanse på reiseliv, kurs/ konferanser, arrangement, administrasjon, næringsutvikling, næringspolitikk, rådgivning, markedsføring, service, kommunikasjon, nettverksbygging og lignende. SNF Frosta og SNF Meråker er en del av Stjørdal Næringsforum.

Vi finansieres av medlemskontingent, prosjektledelse og salg av tjenester. Vi har i dag vel 290 medlemsbedrifter, og en omsetning på ca kr. 4,8 millioner.

Vår visjon er å være: EN KRAFT FOR ET STERKT NÆRINGSLIV

Som medlem i Stjørdal Næringsforum får du:

  • En toveis kanal mellom næringslivet og offentlig forvaltning.
  • En møteplass for nettverksbygging.
  • Frokostmøter, medlemsarrangement, innovasjonslunsjer, nettverkstreff og fagmøter med variert innhold. Totalt arrangerer vi ca 50 møter i året.
  • Felles påvirkning av rammebetingelser.
  • En lokal næringspolitisk aktør med slagkraft.
  • Mulighet for deltagelse i fagrådene: Industri, Bygg & Anlegg, Handel, Reiseliv, Olje & Gass, Kultur og Kreative næringer, og Landbruk.
  • Presentert nyheter om din bedrift i fast spalte i Bladet, vår webside og Facebook.
  • Gratis risikovurdering fra Arntzen de Besche Advokatfima AS, kontakt Andre Michaelsen.
  • Gode rabatter på alle arrangement i regi av Stjørdal Næringsforum.

Vi samarbeider med Stjørdal kommune, andre næringsforeninger, FoU – institusjoner og ulike offentlige instanser. Vi ser aksen Orkanger – Frosta som vårt viktigste regionale utviklings- og samarbeidsområde.

Som medlemmer i SNF opptas bedrifter, selvstendige næringsdrivende, butikksenter, offentlige og private virksomheter, foreninger og faglige organisasjoner. I spesielle tilfeller kan enkeltpersoner være medlemmer. Medlemsåret løper f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12. Eventuell oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig, og løper 6 måneder fra og med påfølgende måned etter oppsigelsestidspunktet.

Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon, eller hvis du kan tenkte deg et bedriftsbesøk.

Medlemskontigenten følger kalenderåret.
Ved innmelding i et allerede påbegynt medlemsår faktureres kun resterende måneder av medlemsåret, og fra 2019 vil du få faktura halvårsvis i januar og juni.

Antall årsverk                                              

2018

0 – 2 årsverk                                        

 2 310,-

3 – 5 årsverk                                        

3 290,-

6 – 9 årsverk                                        

 5 230,-

10 – 19 årsverk                                    

 9 930,-

20 – 50 årsverk                                 

14 760,-

Over 50 årsverk                                

19 540,-

Frivillige lag, kultur, idrettslag og personlige medlemmer    

    1 480,-

Interesseorganisasjoner

 3 290,-

Pensjonister

760,-

Kategorien «Personlig medlemskap» tilbys kun unntaksvis, til personer som er tilknyttet næringslivet i Stjørdal, evt. andre nøkkelpersoner som vi vurderer som viktige for næringslivet her.

Lag og foreninger som ikke kommer inn under frivillighetsarbeid/kultur /idrett, betraktes som kommersielle foreninger/interesseorganisasjoner.

Pensjonister med tidligere medlemskap i SNF.

Det gis 50% rabatt første år for enkeltmannsforetak og gründere.

Ungdomsbedrifter betaler kr 200,-.