Meråker

SNF Meråker arrangerer tema- og bransjemøter og har faste møter med kommunen i konkrete saker.

Noen saker vi har jobbet med:

  • Sentrumsutvikling
  • Bedriftenes forventning til næringssamarbeidet i kommunen
  • Mobilisering av utviklingsprosjekter inn mot Innovasjon Norge og Regionalt Næringsfond
  • Nettverk innen reiselivs- og opplevelsesnæringen
  • Logistikk og infrastruktur (E14 og Meråkerbanen)

Lokalstyret består av:

Styreleder  Ole Fredrik Haarsaker, Teveltunet Fjellstue
Styremedlemmer
  • Håvard Ingstadbjørg, Lian Trevare
  • Steinar Volden, Meråker Sanitetsforenings Kurbad
  • Erling Andreas Ervik, Coop Midt-Norge, Meråker
  • Tom Slungård, Trebygg Holding

Vi tar gjerne imot innspill til tema og saker som bør belyses.

Administrasjonen i SNF er sekretariat for lokalstyret på Meråker.
Kontaktperson: Jon Uthus, [email protected], 930 61 800.