Revidering SNP Trondheimsregionen

 STRATEGISK NÆRINGSPLAN

11 kommuner i SAMT (Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen) – Selbu, Trondheim, Stjørdal, Orkdal, Melhus, Malvik, Skaun, Klæbu, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik – har i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune utarbeidet en felles Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen. Denne skal nå revideres.

Næringsforeningen i Trondheim har prosjektledelsen, og Stjørdal Næringsforum er en aktiv medspiller i prosessen. Planarbeidet ble gjennomført i 2009, og gjelder til 2020.

Forskere i Bedrift: Forskere i Bedrift – Generell presentasjon

Kontakt for Stjørdal er: Carl Christian Røstad, Sintef