Stjørdal 2050

PROSJEKTETS MÅL: 

Med bakgrunn i en intern debatt vi startet i Stjørdal Næringsforum i 2010 ønsket vi å lage en visuell presentasjon av framtidas Stjørdal med formål å løfte diskusjonen om byutvikling/kommuneutvikling opp på et mer visjonært plan, og angi retning for viktige valg. Bakgrunnsdokument er visjon og premisser for framtidig sentrumsutvikling i kjerneområdet i Stjørdal Sentrum. Arbeidet resulterte i presentasjonen Stjørdal 2040 som ble vist på FORSPRANGkonferansen 2013

I 2013 valgte styret i SNF å videreføre / revitalisere dette arbeidet og sammen med arkitekt Grethe Mahlum, Arkideco

SNF ønsker å se lengre fram, og trekke inn ulike rammefaktorer som påvirker- og påvirkes av byplanen. Hvordan møte konkurransen fra naboområdene, hvor skal byen vokse, hvor skal ulike interesser lokaliseres i framtida, infrastruktur, fly/båt/bil/tog

se visjonen her: Stjørdal 2050