Satsningsområder

EN KRAFT FOR ET STERKT NÆRINGSLIV

Stjørdal Næringsforum skal alltid bestrebe å levere nytteverdi for medlemmene ut i fra en involverende og bestillende arbeidsmåte. Denne nytteverdien skal oppleves på kort og lang sikt.

Som medlemsforening skal dette prioriteres og kommuniseres både i forhold til medlemmene og næringsmiljøet som sådan.

SNF skal gjennom involvering jobbe for å øke engasjementet i medlemsmassen.

SNF skal arbeide for at medlemmene får økt engasjement, økt eierskap og blir en tydelig bestiller. Fornøyde medlemmer er SNF sitt viktigste argument for medlemskap.

Nytteverdi for medlemsbedriftene

SNF skal være tydelig på sin rolle som medlemsorganisasjon og som et forum for næring i regionen. SNF sin kjerneaktivitet og leveranse til medlemmene er:

  • Attraktive møteplasser
  • Attraktive rammevilkår
  • Attraktive utviklings- og innovasjonsmiljø
  • Attraktive rekrutteringsarenaer