Styret

 

Styreleder:  Gry Mette Fossland – Spenst Stjørdal
Styremedlemmer:
  • Inge Brandseter, Statoil ASA
  • Grete Sørebø, Ersgard AS
  • Gustav Myraune, Myraune Utvikling AS
  • Arne Martin Laukvik, Hegra Sparebank
  • Knut Tore Skjerve, Norconsult AS
  • Elin Kleven Johansen, Toyota Hell Bil Stjørdal
  • Odd Petter Haugseth, SNF, ansatte repr.
 Varamedlemmer:
  1. Bodil Myhr, Friskgården Stjørdal AS
  2. Roar Vikvang, Fides AS

Protokoll generalforsamling 16. mars 2017