Styret

 

Styreleder: Roar Vikvang – Fides AS
Styremedlemmer:
  • Ann Marita Myren, Equinor ASA
  • Grete Sørebø, Ersgard AS
  • Kirsten Fossli, Fossli AS
  • Ole Fredrik Haarsaker, Teveltunet Fjellstue AS
  • Elin Kleven Johansen, Toyota Hell Bil Stjørdal
  • Odd Petter Haugseth, NiV, ansatte repr.
  • Bodil Myhr, Friskgården
 Varamedlemmer:
  1. Rolf Erling Teigen, Evento Norge AS
  2. Kristian Helgesen

Protokoll årsmøte 20 mars 2019