NiV UNG

NiV UNG vårt nettverk for  medlemsbedriftenes personer under 45 år som ønsker å skape verdier og knytte gode næringsnettverk i Værnesregionen.

Hvorfor SNF UNG?

Vi har over tid sett at mange av våre arrangementer ikke tiltrekker den yngre delen av våre medlemmer. Vi har derfor satt oss ned og snakket med flere av disse for å finne ut hva de ønsker at næringsforumet skal være for de. Vi har nå satt sammen en gruppe som skal være styrende for aktiviteten i SNF UNG, men vi ønsker selvsagt at alle i målgruppen skal bidra med ideer og forslag til hvilke type arrangementer og aktiviteter som kan være aktuelle.

SNF UNG skal bidra til at nettverksmedlemmene:

  • Etablerer kontakt og bygger relasjoner med hverandre
  • Blir kjent med bredden i regionens næringsliv
  • Utvikles faglig og personlig gjennom inspirerende arrangementer
Fagrådsstyre: Kristian Helgesen – Langøra kaffebrenneri AS
Vivian Hugås – Tangen Innovation AS
Maiken Vennatrø – Synlig Optikk AS
Veronica Reinås – Eikra Aktivitet AS
Sekretær/koordinator: Katja Ness, Næringsforeningen i Værnesregionen